Võlakirjade suunatud pakkumise tulemused

Takso OÜ (registrikood 12268564) („emitent“) teatab, et Elektritakso võlakirjade emissiooniprospekti alusel läbi viidud võlakirjade suunatud pakkumine on lõppenud seoses emissiooni ennetähtaegse täitumisega. Kokku märkisid investorid 950 võlakirja kogusummas 95 000 eurot.

Emitent tänab investoreid pakkumises osalemise eest.

Lugupidamisega

Ermo Kontson

Takso OÜ

15. mai 2017

Tagasiside

Telefon

+372 588 588 00

Leia meid ka app store-st